خدمات اینستاگرام

توسعه و رشد پیج شما با نوین ترین روش های مارکتینگ

پکیج افزایش فروش حرفه ای

1,300,000تومان
ماهانه

فعالیت ۱۶ ساعته بر روی پیج

شناسایی رقبا و جذب مخاطبین فعال

مطیع قوانین و الگوریتم های اینستاگرام

پکیج افزایش فروش تجاری

1,150,000تومان
ماهانه

فعالیت ۱۶ ساعته بر روی پیج

شناسایی رقبا و جذب مخاطبین فعال

مطیع قوانین و الگوریتم های اینستاگرام

ارائه پلن استراتژی متناسب با فعالیت پیج

یونیفرم اختصاصی اینستاگرام

6,000,000تومان

طراحی اختصاصی لباس پیج شما

طرحی کاملا مرتبط با محتوای پیج

طراحی سیملس و بدون شکنندگی

افزایش ورودی از اکسپلور و پروفایل