خدمات اینستاگرام

توسعه و رشد پیج شما با نوین ترین روش های مارکتینگ

پکیج افزایش فروش یک ماهه

3,000,000تومان
ماهانه

فعالیت ۱۶ ساعته بر روی پیج

شناسایی رقبا و جذب مخاطبین فعال

مطیع قوانین و الگوریتم های اینستاگرام

پکیج افزایش فروش سه ماهه

2,666,667تومان
ماهانه

فعالیت ۱۶ ساعته بر روی پیج

شناسایی رقبا و جذب مخاطبین فعال

مطیع قوانین و الگوریتم های اینستاگرام

ارائه پلن استراتژی متناسب با فعالیت پیج

یونیفرم اختصاصی اینستاگرام

6,000,000تومان

طراحی اختصاصی لباس پیج شما

طرحی کاملا مرتبط با محتوای پیج

طراحی سیملس و بدون شکنندگی

افزایش ورودی از اکسپلور و پروفایل